Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti

V prihodnjih letih bomo sodelovali z Zavodom za šolstvo v okviru projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. V projekt je vključenih preko 100 slovenskih osnovnih šol. Glavne aktivnosti se bodo pričele v šolskem letu 2019/2020. Ne glede na to, pa bomo na šoli z interno ekipo z delom pričeli že v tem šolskem letu. Namen projekta je razumeti podjetnost, kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika. Ne gre za dodatno dejavnost učencev, saj bodo vse aktivnosti izvedene v času pouka.

Dostopnost