Skoči na glavno vsebino

Poklicna orientacija

Izvaja se med poukom skozi vsa leta šolanja in tudi izven pouka. Udeleženi so tako učenci,  starši, učitelji  in zunanje ustanove.

Delo z učenci

Sistematično delo se prične v 8. razredu. V 9. razredu učenci spoznavajo posamezne šole, predmetnik šol, spoznavajo svoje osebnostne lastnosti, spretnosti in sposobnosti.

Delo s starši

V 8. In 9. razredu organiziramo roditeljske sestanke. Starši se lahko udeležijo tudi individualnih razgovorov skupaj z otroki. V 9. razredu starše seznanimo z rokovnikom, sistemom štipendiranja, možnostmi nadaljnjega izobraževanja v srednji šoli.

Starše povabimo na pogovor v svetovalno službo, po potrebi na CIPS. Sodelujemo pri vpisu otrok v srednjo šoli in pri posredovanju prijav.

Delo v sodelovanju  z učitelji

Učenci od 1. razreda dalje spoznavajo različne poklice pri pouku. V višjih razredih spoznavajo šolski sistem  in možnosti nadaljnjega izobraževanja.

Delo z zunanjimi ustanovami

Sodelujemo:

–          z  Zavodom za zaposlovanje (skupaj načrtujemo testiranje in anketiranje, opravimo timske posvete)

–        s  Centrom za informiranje in poklicno svetovanje (učenec se lahko naroči na individualno svetovanje)

–        z  Obrtno zbornico Slovenije (ki sodeluje pri predstavitvah obrtnikov v domačem kraju)

–        s  Srednjimi šolami (te izvajajo predstavitve šol  učencem in poklicev)

–        z  Zdravstvenim domom (seznanjamo z vpisom otrok v srednje šole in pridobimo zdravniška mnenja za nadaljnje    šolanje)

Na šoli imamo tudi oglasno desko, kjer se s plakati  predstavljajo srednje šole, najdete pa lahko tudi informacije v zvezi z vpisom, omejitvami, številom prijav v posamezni program…

Učenci imajo na šoli   možnost uporabe računalniškega  programa Kam in kako, kjer lahko skozi program samostojno načrtujejo svojo  poklicno pot.

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost