Skoči na glavno vsebino

Testiranje znanja iz plavanja za šestošolce

V nacionalnem programu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport poteka na državni ravni v 6. razredu osnovne šole testiranje učenk in učencev v znanju plavanja. Za naše učence jetestiranje potekalo danes v Kopališču Pristan. Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, zato je slovenskim otrokom v obdobju odraščanja posvečen celoten proces, katerega osnovni namen je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine – cilj torej je naučiti se plavati! Po več kot dvajsetletnem sistema­tičnem in doslednem izvajanju programa se je plavalna pisme­nost v Republiki Sloveniji dvignila za 20 odstotkov in je zdaj narasla na že več kot 90 odstotkov populacije, kar je spodbuden podatek.

Slovenski otroci imajo torej v ob­dobju odraščanja (in tako tudi na naši šoli) kar nekaj možnosti naučiti se plavati:

  • V predšolskem obdobju oz. v prvem razredu os­novne šole je otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru Zlatega sončka.
  • Obvezni dvajseturni plavalni tečaj v tretjem razredu.
  • Plavalna šola v naravi v petem razredu OŠ.
  • Preverjanje znanja plavanja v šestem razredu OŠ.
  • Športni dnevi s plavalno vsebino (na naši šoli v okviru zimskega športnega dne).
  • Plavalne vsebine znotraj izbirnega predmeta Šport za zdravje v 8. razredu.

Učenci, ki so kljub omenjenim možnostim še vedno spoznani za neplavalce (merila za ocenjevanje znanja iz plavanja: https://www.sportmladih.net/programi_som/naucimo_se_plavati/nsp_merila ), imajo možnost, da se individualno vključijo še v petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke. Če po osnovnošolskem izobraževanju kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.

 

Ne pozabimo pa tudi na to, da je plavanje eden izmed najbolj učinkovitih in uspešnih načinov športne rekreacije v vseh življenjskih obdobjih in pripomore k bolj zdravemu načinu življenja ter ima velik preventivno – zdravstveni pomen. Zatorej: PLAVAJMO V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH!

Klemen Kotnik, prof. ŠVZ

(Skupno 121 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost