Skoči na glavno vsebino

Mednarodni teden ozaveščanja o disleksiji (3. – 9. oktober 2022)

vir: Dyslexia — Haley’s Hope (haleyshope.org)

V prvem tednu oktobra obeležujemo teden ozaveščanja o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.

Kaj so specifične učne težave?

Specifične učne težave se kažejo ob primanjkljajih na področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije (jezik, govor), branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja.

Specifične učne težave (SUT) lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta:

– specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s področjem jezika.

– specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin.

Kaj je disleksija – znaki, po katerih prepoznamo disleksijo – Center Motus (center-motus.si)

Kaj je disleksija?

Disleksija je motnja branja in pisanja. Osebe z disleksijo svet dojemajo kompleksno in ne korak za korakom, zato imajo pogosto težave z zaporedji. Njihovo mišljenje je bogato, a razpršeno in gre v več smeri, kar se pogosto kaže kot izredna kreativnost, hrati pa lahko povzroča težave pri usvajanju in obvladovanju različnih postopkov.

Najpogostejši znaki disleksije

 • veliko težav pri usvajanju branja, pisanja in pravopisa
 • zamenjava vrstnega reda črk, vizualno podobnih črk, dopolnjevanje besed, dodajanje črk ipd. pri branju
 • veliko specifičnih napak pri pisanju (zamenjava črk, izpuščanje ali dodajanje črk, …)
 • zamenjevanje leve in desne strani
 • težave pri razumevanju branja
 • pri matematiki slabša predstavljivost številske vrste, pogosto menjavanje števk (36=63) pri branju in zapisovanju, težave pri učenju zaporedij (npr. poštevanke) ipd.
 • težave pri učenju iz daljših zapisov
 • težave pri iskanju informacij iz daljših besedil
 • slabša organizacija delovnega prostora, urejanja zapiskov
 • težave z ohranjanjem pozornosti in koncentracije

Kako pomagati?

Če se pojavljajo opisane težave je pomembno, da čim prej poiščemo pomoč. Na naši šoli se lahko učenci ali starši obrnejo na šolsko svetovalno službo ali učitelje dodatne strokovne pomoči.

Šola učencem pri katerih so prepoznane SUT nudi prilagoditve v skladu z individualiziranim programom (IP).

Pogoste prilagoditve so:

 • ustrezen izbor pisave in velikosti pisave
 • preverjanje razumevanja navodil
 • možnost individualnega ocenjevanja ali podaljšanega časa pri ocenjevanju
 • možnost uporabe dodatnih ponazoril, tabel, kartončkov
 • pomoč pri organizaciji učenja, šolskega dela ipd.

Kam še po pomoč?

Predvsem v procesu prepoznavanja disleksije in drugih SUT se lahko učenci in njihovi starši obrnejo tudi na osebnega zdravnika, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in druge organizacije.

Koristne povezave

Seznam knjig, ki so primerne za učence z disleksijo

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Društvo Bravo

Infodrom: Disleksija ni ovira

Inštitut za disleksijo

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost