Skoči na glavno vsebino

Z mobilnostjo razvijamo kompetence za oblikovanje vključujočega medkulturnega okolja s sodobnimi in ustvarjalnimi pristopi

Z mobilnostjo sedmih posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja smo postavili v ospredje prednostne naloge, ki sledijo ciljem evropskih prednostnih nalog na nacionalnem nivoju: socialno vključevanje, sprejemanje različnosti in razvijanje multikulturnih kompetenc. Smo šola, v katero je vključenih več kot osmina učencev s posebnimi potrebami, vsako leto se povečuje tudi število učencev priseljencev, ki prihajajo iz različnih jezikovnih območij, imamo učence iz različnih socialnih, kulturnih okolij, izobraževalnih potreb, sposobnosti itn. Ker kulturna raznolikost zahteva posebno skrb in odprtost vseh akterjev: učiteljev, staršev, učencev, lokalne skupnosti ​ smo z mobilnostmi in delovnimi obiski želeli spoznati različne pozitivne prakse medkulturnih šolskih okoljih in obogatiti lastne ter nadgraditi kompetence udeležencev iz različnih strokovnih področij in položajev.

Z obiskom strukturiranih tečajev so naši strokovni delavci pridobili znanja, s pomočjo katerih smo lahko nadgradili kulturo sobivanja med zaposlenimi in vzpostavili privlačne programe za vse učence. Obogatili smo redni pouk, razredne ure, dneve dejavnosti, izvedli delavnice socialnih veščin, ponudili smo dodatne interesne dejavnosti (tudi tečaj Ruščine) in se še močneje povezali z zunanjimi akterji v naši lokalni skupnosti. Sodelovali smo z Muzejem NO Maribor, Zavodom za turizem Maribor, Pokrajinskim arhivom Maribor, Mestno občino Maribor, lokalno skupnostjo Pobrežje itd.

Eden vidnejših rezultatov projekta je vzpostavitev spletišča, ki obiskovalcem ob sprehajalni poti na mestni hrib Piramido ponudi kulturno zgodovinski vpogled v nekatere dele Maribora. V sodelovanju z Zavodom za turizem in MOM smo ob poti trajnostno postavili informacijske table s QR kodami, ki pripeljejo do vsebin. Ta projekt smo poimenovali POMP (Po Mariborskih poteh). Predstavili smo se tudi na Festivalu sprehodov, ki ga organizira Rajzefiber Maribor in prejeli nagrado Zlati žniranc. Spletišče je na voljo tudi na naslednji povezavi: https://pomp.splet.arnes.si/.

V okviru projekta smo navezali pomembne stike tudi z drugimi partnerskimi šolami. Kolegi iz Finske so nas obiskali na šoli, kjer smo sklenili dogovore o nadaljnjem sodelovanju. Rezultat tega partnerstva je skupno sodelovanje v Erasmus+, ki je trenutno v teku z naslovom Trajnostni razvoj povezuje Evropo. V tem projektu sodeluje kar pet partnerskih šol (Slovenija, Španija, Turčija, Finska, Nizozemska, Portugalska).

V okviru mobilnosti na Portugalskem je sodelavec navezal stik z učitelji iz Grčije, ki so nas v okviru njihovega Erasmus+ projekta Embraching refugees obiskali v obliki senčenja na delovnem mestu v začetku tega šolskega leta. Učiteljici sta opazovali naše dobre prakse v razredu in izven razreda pri delu z učenci s posebnimi potrebami, učenci Romi in učenci tujci priseljenci. Sklenili smo tudi dogovor o nadaljnjem partnerskem sodelovanju.

Svoje dobre prakse smo predstavili v okviru konference Mreža znanja 2019 https://mrezaznanja.si/2019/11/15/projekt-pomp-po-mariborskih-poteh/, na konferenci Eduvision http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2020.pdf

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost